แนวทางด้านความยั่งยืนในการ ปลูกกาแฟ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเสริมพลังให้ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ - กาแฟดอยไทย

แนวทางด้านความยั่งยืนในการ ปลูกกาแฟ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเสริมพลังให้ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ

เรื่องของความยั่งยืนนั้น ในปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และหลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเพาะ ปลูกกาแฟ เนื่องจากความยั่งยืน ไม่เพียงแต่ที่จะให้ผลผลิตกาแฟในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังนับเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ผู้บริโภคในปัจจุบัน ยังให้ความสำคัญ และใส่ใจเกี่ยวกับความยั่งยืนเป็นอย่างมาก นั่นทำให้คำคำนี้ กลายเป็นคำที่มีความ และเป็นเทรนด์ทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ในบทความนี้อีก เราจะพาคุณไปศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนในการเพาะปลูกกาแฟ ความสำคัญของความยั่งยืน ที่สามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างผลที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นได้ ที่จะนำมานำเสนอในวันนี้ เป็นเพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างเล็กๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะนำมาซึ่งความยั่งยืนในกระบวนการเพาะปลูกกาแฟ แน่นอนว่ามีหลากหลายวิธีการด้วยกัน แต่วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่น่าสนใจ สามารถที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้ และเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

Brazil Coffee Field

การเพาะ ปลูกกาแฟ ในที่ร่ม

วิธีการนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด นั่นก็คือการเพาะปลูกกาแฟในที่ร่มนั่นเอง โดยมากแล้ว ต้นไม้ที่นำมาปลูกมักจะเป็นต้นไม้ท้องถิ่น ที่จะนำมาปลูกข้างกับต้นกาแฟ เพื่อที่จะให้ร่มเงาตามธรรมชาติ มีแสงรอดเข้ามาบางส่วนอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งนี้สามารถที่จะสร้างระบบนิเวศที่หลากหลายได้ นอกจากมีประโยชน์ต่อตัวกาแฟเองแล้ว วิธีการดังกล่าวยังช่วยในการรักษาสัตว์ เพื่อจะให้อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของพวกเขาเองได้ด้วย

สิ่งนี้ยังสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และยังช่วยในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการเป็นที่อยู่ให้กับบรรดาแมลง นก หรือสัตว์เลื้อยคลานมากมาย การปลูกกาแฟในที่ร่มนี้ ผลพลอยได้ที่ได้อีกอย่าง คือสามารถทำให้ต้นกาแฟของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่ผลลัพธ์ที่กาแฟมีรสชาติที่น่าสนใจ และซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากต้นกาแฟจะมีการเจริญเติบโตที่ช้าลง ทำให้ทำให้สามารถพัฒนารสชาติได้มากขึ้น และลดความเครียดที่อาจเกิดในต้นกาแฟได้มากยิ่งขึ้นด้วย

การอนุรักษ์น้ำ

น้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีมีคุณค่ามากต่อพืช และสัตว์ทุกชนิดบนโลก การปลูกกาแฟก็เช่นเดียวกัน แนวทางการปฏิบัติของการนำมาซึ่งการปลูกกาแฟที่ยั่งยืนนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้ปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุด หรือก็คือการใช้น้ำให้น้อยที่สุด พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มให้ได้มากที่สุด มีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการปูหน้าดิน มีการใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาในฟาร์ม การกักเก็บน้ำฝนไว้ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์น้ำ และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูกกาแฟร่วมด้วย

เทคนิคการอนุรักษ์น้ำที่มีอยู่มากมาย และถูกนำมาใช้นี้ ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างมากต่อฟาร์ม สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงจากการสูญเสียดินได้ โดยจากไปเป็นการปรับปรุงดิน คือสามารถทำให้ดินจัดเก็บความชื้นได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการลดการใช้ปริมาณน้ำที่น้อยลง ก็จะเป็นการปกป้องแหล่งน้ำได้ในระดับหนึ่ง

แต่เดี๋ยวก่อน หากใครกำลังนึกว่า ในบางกรรมวิธีในการผลิตกาแฟ ก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ยังคงมีการใช้น้ำในปริมาณสูง นั่นก็คือการแปรรูปกาแฟ ซึ่งในที่นี้คือการแปรรูปกาแฟในรูปแบบ washed ซึ่งแน่นอนว่าใช้น้ำในปริมาณที่สูงมาก ตรงนี้ก็น่าสนใจ คือในปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะให้แนวทางการแปรรูปกาแฟนี้ใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง หรือในบางพื้นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการแปรรูปแบบอื่นเลย ซึ่งจะขอนำมากล่าวในครั้งถัดไป

แนวทางการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

แนวทางการทำการเกษตรอินทรีย์นั้น คือแนวทางที่ปฏิเสธการใช้สารเคมี ที่มีอันตรายต่อทั้งมนุษย์และพืช รวมถึงบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่บริเวณนี้ด้วย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ใช้ในการควบคุมแมลง อาจรวมถึงปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืชด้วย นอกจากบรรดาสัตว์เหล่านี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปลูกพืชอย่างเช่นดิน

Soil for Coffee

แนวทางเกษตรอินทรีย์สามารถช่วยป้องกันได้หลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ สุขภาพของสิ่งแวดล้อม บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่มีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชบริเวณนี้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเอง

การรองรับราคาเชิงพาณิชย์ที่เป็นธรรม

การรับรองราคาเชิงพาณิชย์ที่เป็นธรรมนั้น นับว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการ สิ่งนี้คือการรองรับรายได้ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรม สำหรับผลผลิตกาแฟของเกษตรกรนั่นเอง ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางสังคม ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมความมั่นใจ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ว่าจะสามารถได้รายได้ที่เป็นธรรมสำหรับผลผลิตกาแฟ

นอกจากในด้านรายได้แล้ว ยังต้องมีการพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องอื่นร่วมด้วย ซึ่งนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่โชคดีว่าในปัจจุบัน มีการส่งเสริมทั้งเกษตรกรที่เป็นรายย่อย และผู้หญิงที่อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟ มีการส่งเสริมและการพัฒนาชุมชน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย ทั้งในด้านของการให้ความรู้ในหลากหลายพื้นที่ การดูแลในด้านของสุขภาพของเกษตรกร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการซื้อกาแฟในเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปอย่างเป็นธรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟที่ยั่งยืนได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยการซื้อสินค้าที่มีการตระหนักถึงมาตรฐานเหล่านี้ สินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการให้ความสนใจด้านปัญหาสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอย่างหนักหน่วง สำหรับการพบกาแฟ รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนด้วยในปัจจุบัน สิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่เป็นการเพิ่มบรรดาศัตรูพืช และโรคภัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกาแฟ สิ่งนี้ไปลดผลผลิตกาแฟ

การปฎิบัติทางแนวทางทางการเกษตรที่ยั่งยืนในการเพาะปลูกกาแฟ จะเน้นไปที่การสร้างความต้านทานของพืช ต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สำคัญคือการพยายามกักเก็บคาร์บอน หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งก็มีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคด้านการเกษตรป่าไม้ หรือจะเป็นเทคนิคด้านการอนุรักษ์ดิน โดยอาจมีการกักเก็บคาร์บอนในดินและในต้นไม้ ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า ฟาร์มกาแฟสามารถช่วยในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างเฉียบพลัน ในขณะเดียวกัน การที่ต้นกาแฟพยายามปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่เหล่านี้ สามารถที่จะรักษาความยั่งยืนในระยะยาวทางด้านการเพาะปลูกต้นกาแฟได้

Integrated Pest Management (IPM)

Integrated Pest Management ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบอินทรีย์ คือวิธีการในการศึกษาเชิงระบบ ในการพยายามควบคุมบรรดาศัตรูพืช โดยเน้นไปที่ด้านการป้องกัน การตรวจสอบ และการใช้สารอินทรีย์ และวิธีการควบคุมศัตรูพืชด้านชีวภาพ เป็นวิธีการในการลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

วิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยในการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาอาหารของพืชที่ดี และยังรักษาสมดุลย์ทางระบบระบบนิเวศในระบบการเพาะปลูกกาแฟอีกด้วย กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ ยังมีอีกหลากหลายกรรมวิธี ที่สามารถนับรวมได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเวียนพืช หรือการปลูกพืชกำบังเป็นต้น หรือแม้แต่การใช้ฟีโรโมนในการควบคุมจำนวนแมลงศัตรูพืช ซึ่งเหล่านี้เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

การอนุรักษ์ดินนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะเพาะปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน เนื่องจากหากเรามีดินที่มีสุขภาพดี นั้นย่อมหมายถึงการเจริญเติบโตของพืชที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน มันจะนำมาซึ่งการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่พืชได้ดียิ่งขึ้น บวกกับการรักษาระดับความชื้นในดินที่ดีด้วย การปฎิบัติตามแนวทางหรือวิธีการทางการเกษตรที่ยั่งยืนเกี่ยวกับดิน มีมากมายหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่นการไถดิน การพรวนดิน หรือการปลูกพืชกำบัง การปลูกพืชให้มีความหลากหลายก็ยังช่วยในการปรับปรุงสุขภาพของดินได้ด้วย มันสามารถช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และลดการรั่วไหลของน้ำและสารอาหารได้

Young Coffee Plant

แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ดินของเรามีประสิทธิภาพ และแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น มันยังมีส่วนสำคัญในการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นประโยชน์ ในด้านของปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ และเป็นหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดความเสื่อมของทรัพยากรได้ด้วย

การได้รับมาตรฐานและการรองรับ

มีมาตรฐานและการรองรับมากมาย ที่จะสามารถการันตีได้ ว่าแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรนั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีความยั่งยืน ซึ่งมีการรองรับมากมายด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น Rainforest Alliance, UTZ, Bird-Friendly รวมถึง Organic Certification

ซึ่งเหล่านี้จะครอบคลุมว่าฟาร์มของเรามีแนวทางการปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเป็นไปตามข้อกำหนด มีโปรแกรมรองรับว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะเข้าถึงการฝึกอบรม การให้ข้อมูลความรู้ และการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์กาแฟนี้ จะมีแนวทางการปฏิบัติในการเพาะปลูกกาแฟที่ยั่งยืน สามารถสนับสนุนการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

การลงทุนในงานวิจัยและนวัตกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีนวัตกรรมใหม่มากมายเกิดขึ้น และยังมีงานวิจัยอีกหลากหลาย เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถาม ตอบสนองความต้องการ เพื่อที่จะให้ได้กาแฟซึ่งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมกาแฟมีการพัฒนาด้วยวิธีการที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลามีปัญหาและความท้าทายเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมกาแฟมาก ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพอากาศ ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การจัดการกับปัญหาศัตรูพืชและโรคภัยในกาแฟ ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ยังรวมถึงปัจจัยอื่นอย่างความผันผวนในตลาด

การที่ที่มีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเข้าไปลงทุนในการวิจัย ทั้งนี้รวมถึงการขยายอาชีพของเกษตรกร และมีโปรแกรมการฝึกอบรม ช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการเพื่อจัดการกับพืชผลทางการเกษตรใหม่ๆ เหล่านี้มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมกาแฟในภาพรวมมาก จะสามารถช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มการต้านทานต่อโรค และท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งการเพาะปลูกกาแฟที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น มีการสร้างสรรค์และแบ่งปันองค์ความรู้ และเอาชนะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟ

นโยบายของทางภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนับว่ามีบทบาทสำคัญ สำหรับแนวทางของการเพาะปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน หากนโยบายของทางภาครัฐมีการสนับสนุนการปฏิบัติทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืน มีการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ มีการสนับสนุนการค้าให้มีความสมดุล สิ่งนี้จะนำมาซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร เพื่อจะให้สามารถนำเอาเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้งานได้

นอกจากนี้อาจมีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมากมาย หรืออาจจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรืออาจจะเป็นองค์กรทางด้านการศึกษาพลังงาน เหล่านี้ก็มีความสำคัญที่จะช่วยในการเพิ่มความตระหนักรู้ และส่งเสริมการตัดสินใจในด้านนโยบายของทางภาครัฐ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลในทางที่ดีต่ออุตสาหกรรมกาแฟ

Large Coffee Field

สรุปโดยภาพรวมแล้ว แนวทางในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนในการเพาะปลูกกาแฟ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากในการปกป้องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อม แต่ยังรวมไปถึงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ การทำให้รายได้ของเกษตรกรกาแฟในชุมชนและท้องถิ่นมีมากขึ้น ด้วยการนำวิธีการที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์น้ำ การปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกต้นไม้ในร่ม การเพาะปลูกอินทรีย์ หรือแม้แต่มีการรับรองรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นธรรม อุตสาหกรรมกาแฟนั้น เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในฐานะผู้บริโภค ก็ยังมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนแบรนด์กาแฟ ที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืน และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคหลายหลายคนนำมาตัดสินใจประกอบร่วม ในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในปัจจุบัน