กาแฟ Microlot คืออะไร - กาแฟดอยไทย

กาแฟ Microlot คืออะไร

หลายคนอาจไม่เคยได้ยินคำว่ากาแฟ Microlot แต่ในปัจจุบัน กาแฟนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในร้านกาแฟแบบพิเศษ หรือกาแฟสเปเชียลตี้ วันนี้ผมจะพามารู้จักกับคำนี้ให้มากขึ้น ว่ามันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมราคากาแฟนี้จึงแพงกว่ากาแฟทั่วไป หรือแม้แต่กาแฟในเกรดสเปเชียลตี้แล้วกาแฟ Microlot ก็ยังแพงกว่าอยู่ดี แล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่เราต้องจ่ายหรือไม่

กาแฟ Microlot คืออะไร

green coffee beans

คำว่า Microlot นั้น มักจะถูกใช้เรียกเฉพาะกับกาแฟสเปเชียลตี้เท่านั้น นี่เองทำให้คำคำนี้มีความหมายในหลาย ๆ แง่ในอุตสาหกรรมกาแฟ หากกล่าวถึง Microlot อาจหมายถึงได้หลายความหมาย เช่น กาแฟที่ปลูกจากไร่กาแฟ ที่มีความยั่งยืน หรือ กาแฟจำนวนหนึ่งที่คัดสรรและแปรรูปอย่างพิถีพิถัน หรือ กาแฟที่เก็บเกี่ยวและแปรรูปจากผู้ผลิตเดียวกัน หรือแม้แต่ กาแฟที่มีการเก็บเกี่ยว โดยมีมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าแบบอื่น ๆ

ความหมายเหล่านี้ถูกทั้งหมดกาแฟ Microlot เป็นกาแฟจำนวนหนึ่ง ที่ถูกผลิตออกมาโดยการคัดสรร และมีมาตรฐานการผลิตสูง มีการคัดแยกและแปรรูปอย่างพิถีพิถัน โดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และใส่ใจเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วย ดังนั้น เราจึงสามารถย้อนรอยกาแฟ Microlot ไปได้ถึงต้นทาง ภูมิภาคการผลิตในพื้นที่ใด สามารถที่จะบอกได้ว่า กาแฟนั้นถูกปลูกในสภาพอากาศ สภาพดิน ระดับความสูง และแปรรูปกาแฟออกมาโดยใช้วิธีไหน ดังนั้น หากจะให้ความหมายของคำว่ากาแฟ Microlot อย่างชัดเจน ก็อาจจะเป็นไปได้ยากสักนิด

แล้วกาแฟ Microlot แตกต่างจากกาแฟธรรมดาอย่างไร

กาแฟ Microlot นั้น เป็นกาแฟที่ทำให้ผู้ขายและผู้คั่วกาแฟนั้นสามารถที่จะนำเสนอประสบการณ์กาแฟใหม่ ๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีจากทางตัวผู้ผลิต โดยสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่า แต่ละคนก็จะมีหลักเกณฑ์การนำเสนอกาแฟของตนที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วกาแฟ Microlot จะเติบโตและถูกผลิตในกระบวนการการผลิตที่มีความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการชดเชยแรงงานอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ทำให้มาตรฐานการปลูกกาแฟนั้นสูงกว่ากาแฟทั่วไป ถึงแม้ว่าจะเป็นกาแฟเกรดพิเศษอย่างกาแฟสเปเชียลตี้ก็ตาม

Coffee-beans-drying

สำหรับราคาที่สูงขึ้นนั้น การปลูกกาแฟ Microlot จำเป็นที่จะต้องทำให้กาแฟนั้นมีคุณภาพสูงที่สุด ดังนั้น จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น กาแฟเหล่านั้นจึงมีราคาที่สูงขึ้นไปด้วย

แล้วทำไม เราควรเลือกซื้อกาแฟ Microlot

มีเหตุผลมากมายที่เราควรเลือกซื้อกาแฟแบบ Microlot อย่างแรกคือกาแฟ Microlot มักจะได้รับการดูแลทั้งกระบวนการปลูก และกระบวนการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ตัวกาแฟยังมีความสะอาดมากกว่า ด้วยกระบวนการแปรรูปและการเก็บเกี่ยวเพียงล็อตเดียว และการใส่ใจในรายละเอียดที่มากกว่า

นอกจากนี้แล้วกาแฟ Microlot ยังเป็นตัวกลางที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตกาแฟอีกด้วย เนื่องจากเป็น Microlot สามารถที่จะผลิตได้ในแต่ละรอบค่อนข้างน้อย ผู้ซื้อกาแฟจึงมีแนวโน้มที่จะซื้อบ่อยมากขึ้น ทางผู้ผลิตก็สามารถนำเสนอกาแฟของตนเองให้มีความเป็นตัวเองได้มากที่สุดขึ้นด้วย

อนาคตของกาแฟ Microlot

coffee farmer

อัตราการบริโภคกาแฟของผู้คนในโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ คำว่ากาแฟ Microlot จริง ๆ นั้นไม่ได้มีคำจำกัดความอย่างชัดเจน ในรูปกาแฟที่มีความหลากหลายและเติบโตขึ้นนี้ อาจทำให้ขาดความสม่ำเสมอในอุตสาหกรรมกาแฟได้ ดังนั้น สิ่งนี้ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และในอนาคตก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้กาแฟ Microlot เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเหมือนกัน

หากใครมีโอกาสก็อยากให้หามาลองกันครับ Microlot เป็นกาแฟที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในอนาคต กาแฟประเภทนี้จะเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน