PY - กาแฟดอยไทย

PY

AeroPress and french press

AeroPress & FrenchPress แช่…แล้วกด เหมือนกัน ทำไมจึงมีชื่อเรียกต่างกัน ?

ในยุคสมัยปัจจุบัน มนุษย์ได้คิดค้นและสร้างสรรค์วิธีการสก …

AeroPress & FrenchPress แช่…แล้วกด เหมือนกัน ทำไมจึงมีชื่อเรียกต่างกัน ? Read More »