BeansLiquor คาเฟ่เปิดใหม่เทสวัยรุ่นของคนคูล ๆ

BeansLiquor คาเฟ่เปิดใหม่เทสวัยรุ่นของคนคูล ๆ

BeansLiquor คาเฟ่เกาหลีเกาใจย่านศิริมังคลาจารย์ใกล้ถนนนิมมานเหมินตร์ ที่เปลี่ยนตึก 3 ชั้นให้เป็นคาเฟ่เทสวัยรุ่น บรรยากาศดี ที่นั่งเยอะ ถ่ายรูปได้ทุกมุม