Farming Archives - กาแฟดอยไทย

Category: Farming

Brazil Coffee Field

คืนชีพ พื้นที่ปลูกกาแฟ กับการใช้พันธุ์กาแฟพื้นเมือง

กาแฟเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม มี พื้นที่ปลูกกาแฟ หลายแห่งที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ก

Shade Grown Coffee

การเพาะปลูกกาแฟใต้ร่มเงา และการเพาะปลูกกาแฟกลางแจ้ง ทำความเข้าใจวิธี การเพาะปลูกกาแฟ ที่แตกต่างกัน

การเพาะปลูกกาแฟ เป็นเกษตรวิถีที่สำคัญ สำหรับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศทั่วโลก สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพของผู้คนในท้องถิ

Young Coffee Plant

แนวทางด้านความยั่งยืนในการ ปลูกกาแฟ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการเสริมพลังให้ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ

เรื่องของความยั่งยืนนั้น ในปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และหลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเพาะ ปลูกกาแฟ เนื่องจากความยั่งยืน ไม่เพียงแต่ที่จะ

Organic Grind Coffee

กาแฟออร์แกนิก ว่าด้วยคุณค่า แนวทางการเกษตร และความต้องการของท้องตลาด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ การเพาะปลูกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมาก คือการเพาะปลูกพืชต่างๆ ในรูปแบบของออร์แกนิก หรือแนวทางเกษตรอิน

coffee farmer

5 ความท้าทายที่ผู้ผลิตและเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟ ต้องเผชิญ

เราที่ดื่มกาแฟกันเป็นปกติอยู่แทบจะทุกวันอยู่แล้ว เราน่าจะรู้กันดีอยู่ว่า กว่าที่จะได้กาแฟแต่ละแก้วมาให้เราดื่มกัน โดยเฉพาะในปัจจุบันกับบรรดากาแฟพิเศษท

Coffee Soil Health

คุณภาพดิน กับความสำคัญต่อ เกษตรกรรมฟื้นฟู ในการผลิตกาแฟ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นับว่าเป็นหนึ่งปัญหาเร่งด่วน ที่ส่งผลต่ออนาคตของอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลก และด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ มันส

Cherry Picking

ภาวะโลกร้อน กับผลกระทบต่อการปลูกกาแฟ

เรื่องของ ภาวะโลกร้อน หรือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน นับว่าเป็นปัญหาน่ากังวล และผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกัน มันส่งผลกระทบต่ออน

Intercropping

ผู้ผลิตกาแฟ และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ในภาคส่วนต่าง ๆ ของการผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงการค้า มีหลายส่วนมากมายที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ผู้ผลิตกาแฟ ตลอดไปจนถึงผู้ค้ากาแฟ

Coffee Cherry

ต้นกาแฟ เป็นยังไง แล้วมันมาจากไหน

เราหลายคนน่าจะดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้ว กาแฟนั้นมาจากเมล็ดกาแฟ และในทางกลับกัน เมล็ดกาแฟนั้นก็มาจากผลเชอรี่ที่อยู่บน ต้นกาแฟ ถึงแม้ว่าเราจะรู้แบบนั