ร้านกาแฟ คาเฟ่ ย่านศิริมังคลาจารย์ - กาแฟดอยไทย

คาเฟ่ในย่านศิริมังคลาจารย์

ร้านกาแฟย่านศิริมังคลาจารย์บนถนนคู่ขนานนิมมานเหมินทร์ ถนนฝาแผดที่มีซอยเชื่อมถึงกัน ถือเป็นย่านเศรษกิจที่น่าจับตาและกำลังมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ประเภทร้านกาแฟ
ประเภทร้านกาแฟ
คาเฟ่สไตล์
คาเฟ่สไตล์
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
บรรยากาศ
บรรยากาศ
BeansLiquor คาเฟ่เปิดใหม่เทสวัยรุ่นของคนคูล ๆ
4.5/5
BeansLiquor คาเฟ่เกาหลีเกาใจย่านศิริมังคลาจารย์ใกล้ถนนนิมมานเหมินตร์ ที่เปลี่ยนตึก 3 ชั้นให้เป็นคาเฟ่เทสวัยรุ่น บรรยากาศดี ที่นั่งเยอะ ถ่ายรูปได้ทุกมุม
เปิดอยู่